De therapieën

 

De therapeuten van  “Praktijk de Schans” zien de mens  als eenheid van lichaam en geest. In een gezond lichaam bestaat er een evenwicht. Raakt dit evenwicht verstoord (bijv. door een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten), dan reageert het lichaam hierop met een aanpassing: een ´nieuw evenwicht´. Dit 'nieuwe evenwicht' is dus niet het oorspronkelijke evenwicht, maar een evenwicht van ´mindere´ kwaliteit. Al onze behandelingen zijn er op gericht om weer in het oorspronkelijke evenwicht te komen.

 

Kijk hier voor welke klachten we zoal behandelen.

 

Emotionele vrijheid therapie (EFT)/ EMDR/ Simontontherapie

 

De EFT-methode bestaat uit klopbewegingen die in principe voor iedere aandoening het zelfde zijn. De bewegingen zijn door iedereen te leren en gebruiken.

 

Terwijl je je in je hoofd concentreert op “het probleem” en het gevoel wat dit teweegbrengt, worden verstoringen in het energiesysteem door het kloppen ongedaan gemaakt( Link naar marcel)

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

EMDR wordt met name toegepast wanneer mensen last blijven houden van een schokkende gebeurtenis, zoals (seksueel) geweld, een overval of een verkeersongeval. Ze hebben bijvoorbeeld flashbacks van de gebeurtenis of nachtmerries. Vaak is er dan sprake van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

 

EMDR kan ook worden toegepast als een behandelonderdeel bij andere psychische klachten, zoals chronische pijn of verslaving.

Psychologische kanker begeleiding volgens Simonton

Simontontherapie is een specifieke vorm van psychologische begeleiding bij kanker en andere ingrijpende ziekten.

Door de begeleiding leer je om beter in je vel te zitten. Het blijkt dat dit als resultaat heeft dat de gemiddelde levensduur verdubbeld. Er komt meer kracht vrij, wat resulteert in een grotere kans op spontane genezing.

Dit is drie keer in wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Diegenen die sterven blijken veel vaker een vredige dood te hebben. Kortom hoe de toekomst er ook uitziet, na Simontontherapie zijn veel mensen een stuk beter af. Of  je leeft langer, of je sterft vrediger.

Als je kanker hebt (of een andere ingrijpende ziekte), is vaak alleen de medische hulp niet voldoende; er is veel meer nodig om je echt beter te voelen, om weer in je kracht te komen en om zelf weer de regie te voeren over je leven. Door Simontontherapie krijg je instrumenten aangereikt, die de kwaliteit van leven verbeteren en waardoor je zelf een positieve invloed kunt hebben op het verloop van je ziekteproces.

Interview met Carl simonton: The-Healing-Process-excerpt-Thinking

Simontontherapie richt zich op de samenhang tussen fysieke, emotionele, mentale, sociale, spirituele en zingevingsaspecten.

Hierbij kunnen belangrijke vragen aan de orde komen:

 

Hoe zorg ik dat de kwaliteit van mijn leven beter wordt

 • Hoe ga ik om met een veranderd lichaam en hoe krijg ik er weer vertrouwen in
 • Hoe wil ik omgaan met relaties (partner, kinderen, vrienden, collega’s)
 • Hoe kan ik pijn verminderen en er beter mee leren omgaan
 • Hoe ga ik om met gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid, boosheid, schuldgevoelens en angst
 • Hoe stimuleer ik mijn zelfhelend vermogen en hoe krijg ik mijn veerkracht terug
 • Wat te doen met (of zonder) een beeld van de toekomst
 • Als ik afscheid moet nemen, hoe doe ik dat dan op een manier die bij mij past

 

Overzicht van onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

 • Versterken van de levensenergie en het verbeteren van de gezondheid
 • Versterken van de motivatie om te leven
 • Versterken van het immuunsysteem
 • Inzicht in eigen stresspatronen
 • Effectief dagelijks stressmanagement
 • Verlichten van angst en pijn
 • Volgen van de innerlijke natuur, het volgen van de eigen weg
 • Zich bewust worden en uiten van de eigen behoeften
 • Het organiseren van sociale steun
 • Bespreekbaar maken van de betekenis van de ziekte
 • Ontdekken van positieve bijeffecten van het ziek zijn en deze effecten een plaats leren geven in een gezond leven
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven met alles wat daar in de gegeven situatie bij hoort
 • Wegnemen van lijden in verband met levensbeschouwelijke enreligieuze overtuigingen
 • Plannen om oud te worden en klaar te zijn om dood te gaan
 • Ontwikkelen van ‘peace of mind’, aanvaarding, innerlijke rust

 

De begeleiding zelf

Belangrijk instrument van Simontontherapie, is cognitieve begeleiding. Het werken met onderliggende, verborgen overtuigingen, die een minder heilzame rol spelen in jouw situatie. Het veranderen van ongezonde overtuigingen naar gezonde overtuigingen is een essentieel instrument om weer kwaliteit van leven te krijgen. Om deze gedachtepatronen in en een andere denkwijze om te zetten, worden er veranderingsgerichte gesprekken gevoerd en wordt een techniek aangereikt om daarmee verder te werken.

Tijdens de sessies worden ontspanningstechnieken aangereikt en leer je te werken met meditatie en met verschillende visualisatie-, focus- en imaginatietechnieken.

Simontontherapie is een complementaire wijze van begeleiden, waarbij onafhankelijk gewerkt wordt van de medische behandeling. Tegelijkertijd heeft de therapeut een ondersteunende houding, die aansluit bij de medische behandeling en wordt, indien de cliënt dit wenst, contact onderhouden met artsen en andere behandelaars. Desgewenst vindt de therapie plaats bij de cliënt aan huis, in het ziekenhuis of in een hospice. Ook kan er begeleiding geboden worden aan de partner of anderen die dichtbij staan.

Voor Simontontherapie geldt dat enkele ziektekostenverzekeraars, geheel of gedeeltelijk, de kosten vergoeden van deze therapie. Aan te raden is om zelf informatie daarover in te winnen bij de eigen ziektekostenverzekeraar.

De begeleiding wordt in eerste instantie gegeven in de vorm van een individueel traject (evt. met begeleider). Ook bestaat de mogelijkheid voor deelname aan integrale Simontonweken, meerdaagse of weekenden.

Voor informatie: www.simontoncancercenter.nl en www.simontoncenter.com

en www.vriendenvansimonton.nl De Vrienden van Simonton is een fonds voor mensen die niet voldoende inkomsten hebben om de Simonton week te kunnen betalen. Aanvragers en sponsoren zijn welkom.

 

 

De Simonton therapie wordt gedaan door Marcel Meijer.

M.H.C.T. Meijer

arts, homeopaat  en acupuncturist

lid AVIG en NAAV

Groepspraktijk de Schans

Dorsvloer 2, 7641DZ Wierden

tel: 0546-577011